Potvrdenie o pobyte

Potvrdenie o trvalom pobyte

Trvalý pobyt je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Potvrdenie o trvalom pobyte sa vydáva napríklad k rozvodovému konaniu, pre stavebnú sporiteľňu, k sobášu, k žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve, k žiadosti o príspevku na bývanie, odkúpenie bytu, k pôžičke a podobne.
Potrebné doklady: občiansky preukaz
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5,- €

Potvrdenie o poslednom spoločnom pobyte

Potrebné doklady: občiansky preukaz
Doba vybavenia: na počkanie
Poplatok: 5,- €