Úradné procesy

Odhlásenie prechodného pobytu

Nakoľko k prechodnému pobytu sa prihlasuje občan len na dobu určitú a po jeho ukončení evidencia obyvateľstva tento pobyt automaticky zruší, občan sa z prechodného pobytu neodhlasuje.

Ohlásenie skončenia trvalého pobytu

Po prihlásení obyvateľa na trvalý pobyt z iného mesta, evidencia obyvateľstva zasiela odhlasovací lístok mestskému alebo obecnému úradu do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu.

Zákaz poskytovania údajov o mieste pobytu obyvateľa

O mieste pobytu obyvateľa sa neposkytujú informácie v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. zo dňa 3.júla 2002 o ochrane osobných údajov.

Straty a nálezy

Osobitné pracovisko nie je zriadené. Nálezy sa odovzdávajú na: obecnom úrade v Borši.
V záujme zistenia majiteľa sa vydáva oznam do miestneho rozhlasu.
Informácie o stratách a nálezoch sú podávané priebežne.

Vydanie voličského a hlasovacieho preukazu

Doba vybavenia: cca 30 dní pred konaním volieb (referenda) do začiatku hlasovania
Potrebné doklady: platný občiansky preukaz
Poplatok: bez poplatku.

Prístup k archívnym dokumentom

Archívne dokumenty obce slúžia v zmysle registratúrneho poriadku len pre potreby pracovníkov obce.