Cirkev

Gréckokatolícky chrám

Farský chrám svätého proroka Eliáša bol postavený v rokoch 1997 – 2001. Ikonostas je dielom gréckokatolického kňaza Gábora Janku. V kostole slúži od r: 2007 Gabriel Kecskés. Gréckokatolíckych veriacich je 444. Každú nedeľu je v chráme svätá liturgia – o 9.30 v maďarskom jazyku. Odpust sa koná každoročne 20. júla na sviatok svätého proroka Eliáša. Samostatná farnosť vznikla v roku 2003. Od roku 2015 každoročne počas vianočných sviatkov je postavený drevený betlehem v životnej veľkosti pred chrámom. Autorom týchto diel je Erik Trella.
Webstránka

Reformovaný kostol

Patrí medzi najstaršie zachované kostoly v tomto regióne. Bol postavený v priebehu 12. storočia. Počas reformácie, pred rokom 1552, prešiel kostolík do rúk kalvínov. . Začiatkom druhej polovice 17. stročia sa dočkal celkovej obnovy, ďalšie opravy sa potom uskutočnili aj v rokoch 1798 a 1818. Dodnes funkčný zvon je z roku 1654 a odliali ho v Prešove v dielni Geogia Wirda.

V kostole slúži farár Tibor Sallai od r: 1974
Počet reformovaných veriacich: 205
Bohoslužby sú každú nedeľu o 09.00
Odpust neoslavujú.
Webstránka

Rímskokatolícky kostol na nebovzatia Panny Márie

Bol postavený v roku 1936. V roku 2017 sa konala väčšia úprava na kostole výmena strechy, okien a oltára. Rímskokatolických veriacich je 491.

Pravidelné bohoslužby:
Utorok: 16:30
Piatok:16:30
Nedeľa: 8:00 slovenský, 9:30 maďarský
Sviatok v deň prac. pokoja: 8:00 slovenský, 9:30 maďarský

Sezónne bohoslužby:
Poriadok bohoslužieb platí pre obdobie: 26.3. – 28.10.
Utorok: 17:30
Piatok:17:30
Nedeľa: 8:00 slovenský, 9:30 maďarský
Sviatok v deň prac. pokoja: 8:00 slovenský, 9:30 maďarský

V súčastnosti v kostole slúži farár István Makovics.
Sviatočný odpust sa koná každoročne 15. augusta