19.7 C
Borša, SK
štvrtok, júl 19, 2018

Oznámenie o úmrtí

Oznámenie o úmrtí v roku 2017

„ Ja pôjdem tam, kam všetky pokolenie odišli. A lesy budú stále v slnku sniť a vody driemať v lesku bielych hviezd.“ (J.Zeyer)

ČESŤ  ICH  PAMIATKE !

Andrej   KÁPLÁR

Ladislav  POLLÁKOVÁ

Terézia HORVÁTHOVÁ

Ignác HÁKY

Juliana HOROCKÁ

Priska KÁROVÁ

Anna JANTOŠOVÁ

Margita NOVÁKOVÁ

Irena BECOVÁ

Oľga KAŠKOVÁ

Alžbeta GAZDOVÁ

Bartolomej OLAJOŠ

Štefan LABBANCZ, Ing.

Jenö HAJDU

Mikuláš KOČIŠ

Elena TAMÁŠOVÁ

Mikuláš POLLÁK

Karol BALOGH

Ján KAKAŠ

Mária JÁVORSKÁ

Margita ŠTOFIROVÁ

Margita HUTKOVÁ

„Moje dni sú ako tieň, ktorý sa nakláňa, a ja schnem sťa tráva.“ (Žalm 102,12)